Eigen verklaring
20 juni 2017
Drugs en autorijden gaan niet samen
19 juli 2017
Laat alles zien

Reis tijden naar het CBR

Het CBR wil weten wat het effect is van het sluiten van 23 van de 53 rijtestlocaties. Hiervoor werd na afloop van een rij test een enquête de kandidaten en rijscholen gevraagd een enquête in te vullen.

Reistijd

De rijschoolhouders en de kandidaten doen er gemiddeld 22 tot 23 minuten over om de rijtestlocatie te bereiken. Van de kandidaten geeft 89 procent aan dat de reistijd naar de rijtestlocatie acceptabel is. Onder rijscholen ligt dit percentage iets lager, 76 procent.

Iets meer dan de helft (53 procent) zou een langere reistijd accepteren als daardoor de doorlooptijd van de procedure wordt verkort. Slechts 35 procent zou een langere reistijd accepteren, als de kandidaat op een andere oproeplocatie met meer comfort en faciliteiten de rij test kan doen.

Met het aankondigen van het sluiten garandeerde het CBR dat een rijtestlocatie altijd wel binnen een uur te bereiken is. Uit de enquête blijkt echter dat slechts 6 procent een reistijd van een halfuur tot een uur acceptabel vindt.

Onbekende omgeving

Van de kandidaten heeft 86 procent aangegeven het geen bezwaar te vinden een rijtest af te leggen in een onbekende omgeving. De respondenten die wel bezwaren hadden, vonden de rijtest ‘lastiger’, ‘vermoeiender’ en ‘duurder’. Ook zorgde de rijtest in een onbekende omgeving voor extra spanning. Van de respondenten heeft 5 procent extra rijles genomen omdat de kandidaat niet bekend was in de omgeving waar de rijtest werd gehouden.

Verder vinden de kandidaten het prettig (76 procent) dat ze zelf de locatie van de rijtest kunnen uitkiezen.  De kandidaten waren grotendeels (87 procent) tevreden met de rijtest, net als de rijscholen (85 procent). Zeker 80 procent is niet bereid te betalen voor een rijtest.

Afronding evaluatie

De rijtestlocaties sluiten in drie fases, verspreid van 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2017. Het CBR hoopt met het terugbrengen van de locaties efficiënter te werken en de service op de overgebleven locaties te verbeteren. Deze eerste evaluatie van het CBR gaat over de eerste fase van de sluiting, van 1 januari tot 1 april. In totaal zijn 900 enquêtes verstuurd naar kandidaten en 350 naar rijscholen, daarvan werden er 489 ingevuld door kandidaten en 216 ingevuld door rijscholen.

Er is overigens geen nulmeting uitgevoerd voordat de eerste sluitingsfase plaatsvond. “Het gaat ons erom dat we in de nieuwe situatie steeds een beeld krijgen van de ervaringen van klanten en opleiders”, zegt woordvoerster Nathalie Dingeldein. “En dat we op basis van eventuele knelpunten kunnen bijsturen.” Het CBR komt binnenkort met een nieuwe tussenstand naar aanleiding van de tweede sluitingsfase. In oktober wordt een eindevaluatie opgemaakt.

Bron: Verkeerspro

Comments are closed.