Vanaf 3 juli blader je door het theorie examen.
7 juni 2017
Reis tijden naar het CBR
25 juni 2017
Laat alles zien

Eigen verklaring

Veel gestelde vragen en antwoorden voor rijopleiders

1. Waarom heeft het CBR besloten dat een examenkandidaat vanaf 1 november 2017 altijd zélf een Eigen verklaring moet indienen voor zijn rijexamen en dat dit niet meer door zijn opleider kan gebeuren? Iedereen is zélf verantwoordelijk voor zijn gezondheidsgegevens. Het is dan ook belangrijk dat een examenkandidaat de gezondheidsverklaring voor zijn rijexamen zélf invult. Zo denkt hij bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk. Daarom heeft het CBR besloten dat een examenkandidaat vanaf 1 november 2017 altijd zélf zijn gezondheidsverklaring moet indienen. Dat kan dan niet meer door de rijopleider gebeuren.

2. Vanaf wanneer kan een opleider geen Eigen verklaringen meer indienen via TOP internet? Vanaf 1 november 2017 kan een opleider geen Eigen verklaringen meer indienen via TOP internet. Een kandidaat moet dan altijd zélf zijn gezondheidsverklaring indienen, het liefst ruim voor het reserveren van een rijexamen door zijn opleider. Dit kan gemakkelijk en snel via Mijn CBR (https://mijn.cbr.nl).

3. Wat gebeurt er met Eigen verklaringen die vóór 1 november 2017 zijn ingediend via TOP internet, terwijl de betreffende kandidaten nog geen examen hebben gedaan? Deze blijven geldig tot de kandidaten geslaagd zijn, tenzij de medische status tussentijds wijzigt en de kandidaten hierop beoordeeld moeten worden.

4. Wat betekent het voor opleiders dat ze geen gezondheidsverklaringen meer kunnen indienen via TOP internet? Vanaf 1 november 2017 kunnen opleiders geen gezondheidsverklaring meer indienen voor hun kandidaten via TOP internet. Kandidaten moeten deze verklaring dan altijd zélf indienen, het liefst ruim voor het reserveren van een rijexamen door de opleider. Het is tenslotte hun ‘eigen verklaring’.

Nadat het CBR voor de kandidaat een ‘Verklaring van geschiktheid’ heeft afgegeven, kan diens opleider een rijexamen voor hem reserveren. Net zoals nu al geldt voor kandidaten die zélf een gezondheidsverklaring moeten opsturen, omdat ze een of meerdere vragen over hun gezondheid met ‘ja’ beantwoorden.

5. Leidt het door de kandidaat zélf indienen van de gezondheidsverklaring tot vertraging in het reserveringsproces, omdat de opleider nu moet wachten tot deze verklaring is ingediend en het CBR een Verklaring van geschiktheid heeft afgegeven? Als de kandidaat zijn gezondheidsverklaring via Mijn CBR indient en alle vragen met ‘nee’ heeft beantwoord, komt de Verklaring van geschiktheid – net als nu – meteen beschikbaar in TOP internet. Dan kan meteen een praktijkexamen worden gereserveerd.

Als de kandidaat vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, kan het langer duren voordat er een Verklaring van geschiktheid wordt afgegeven. Soms is bezoek aan een medisch specialist nodig of een rijtest. Om geen vertraging in het reserveringsproces op te lopen, is het dan ook, net als nu al het geval is, belangrijk dat een opleider zijn kandidaten stimuleert om op tijd een gezondheidsverklaring in te dienen. Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen, met een maximumtermijn van vier maanden.

6. Waar moet een leerling rekening mee houden bij het zelf indienen van de gezondheidsverklaring via de website van het CBR?  Uw leerling moet vanaf 1 november 2017 zelf zijn gezondheidsverklaring invullen. Dat gaat via de Mijn CBR (https://mijn.cbr.nl). Daarvoor heb je DigiD nodig, het online identificatiemiddel dat veel overheidsdiensten gebruiken (belastingdienst, zorgtoeslag, gemeenten, etc). DigiD is gratis, maar moet wel aangevraagd worden en het kan een aantal werkdagen duren voordat je het hebt. Daar moet je rekening mee houden. Uw leerlingen hebben later in het proces ook hun DigiD nodig om uw rijschool te machtigen voor het rijexamen.
Per 1 november 2017:  indienen gezondheidsverklaring alleen  door kandidaat zélf mogelijk

vervolgblad 2 van 2

7. Wat betekent het zélf indienen van de gezondheidsverklaring door kandidaten voor de ‘meldingen na examen’? Als de examinator tijdens het examen het vermoeden krijgt dat een kandidaat mogelijk niet voldoet aan de wettelijke eisen van geschiktheid, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de medische afdeling van het CBR. Zo werden in 2016 2.000 ‘meldingen na examen’ gedaan. Dit doet zich 50% minder voor als een kandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indient. Dan zal hij immers bewust(er) nadenken over de beantwoording van de vragen.

Het voorkómen van een ‘melding na examen’ draagt bij aan een ongestoord examentraject. Een geslaagde kandidaat hoeft dan niet te wachten op een medisch onderzoek voordat hij het rijbewijs kan aanvragen bij zijn gemeente. En bij een gezakte kandidaat kan de opleider meteen een herexamen plannen en de vervolglessen hierop afstemmen.

8. Hoe worden de kandidaten geïnformeerd over het feit dat ze vanaf 1 november 2017 zélf hun gezondheidsverklaring moeten indienen? Op cbr.nl komt een bericht te staan dat een examenkandidaat vanaf 1 november 2017 altijd zélf een gezondheidsverklaring moet indienen en dat dit niet meer kan gebeuren door zijn opleider. Daarbij wijzen we de kandidaat erop dat het belangrijk is om dit op tijd te doen, ruim voor het reserveren van een rijexamen door zijn opleider. Daarnaast zetten we de uitslagmail van het theorie-examen, een animatiefilmpje en sociale media in om het zelf indienen van een gezondheidsverklaring onder de aandacht van kandidaten te brengen. Ook komt er een (papieren en digitale) flyer beschikbaar die u kunt uitreiken aan uw leerlingen.

Op cbr.nl staat meer informatie over het kopen en indienen van de benodigde Eigen verklaring. Voor een bromfiets- of brommobielexamen is geen gezondheidsverklaring nodig.

9. Mijn kandidaat wil zijn DigiD aan mij doorgeven zodat ik de gezondheidsverklaring en/of de machtiging voor hem kan indienen. Mag dat? Nee, dat mag niet. Een DigiD is strikt persoonlijk. Met een DigiD kunt u bij veel organisaties zaken online regelen. Om eventueel misbruik te voorkomen, is het daarom belangrijk dat een kandidaat zijn DigiD privé houdt. Zie www.digid.nl

10. Kan ik gemachtigd worden voor het invullen van de gezondheidsverklaring? Theoretisch kunt u gemachtigd worden voor het invullen van de gezondheidsverklaring; zie https://machtigen.digid.nl. Echter, iedereen is zélf verantwoordelijk voor zijn gezondheidsgegevens. Het is dan ook belangrijk dat een examenkandidaat deze vragen over zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid voor zijn rijexamen zélf invult. Zo denkt hij bewust na over het antwoord op de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk

Comments are closed.