De Tussen tijdse toets
16 december 2016
Tips voor tijdens de rijlessen.
28 december 2016
Laat alles zien

Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

De contractant gaat de cursus aan voor het gehele pakket en zal deze ook binnen de daarvoor bestemde termijn betalen volgens afspraak. Eventuele benodigde extra lessen zullen á contant aan de instructeur of instructrice worden voldaan. Ook kunnen er uren vooruit ingekocht worden. Daarvoor gelden de op dat moment vastgestelde prijzen. Als de contractant lessen over heeft zal deze na berekening van de gegeven lessen met de dan geldende losse prijzen van lessen, examens en leermiddelen, worden terugbetaald.

Afspraken van rijlessen kunnen alleen worden geannuleerd of verzet als dat minstens twee werkdagen vooraf wordt gemeld, anders worden deze lessen als gegeven beschouwd. Ook bij ziekte of het niet (tijdig) rijden van het openbaar vervoer. Alle rijlessen worden bijgehouden in het aan u uitgereikte lesboekje, alsmede in de administratie van de rijschool. Er moet bij afzegging wel contact met de rijschool zijn gemaakt en niet via sms of Facebook/ Messenger Whatsapp

Bij geschillen is de administratie van de rijschool doorslaggevend.

 

Examens kunnen alleen worden aangevraagd als de leerling de hele cursus bij deze rijschool heeft gevolg en alleen met toestemming van de instructeur of instructrice. Bij een eventueel geschil kan een tussentijdse toets worden afgelegd bij het CBR op kosten van de leerling. Door het afleggen van deze toets wordt de kans op slagen aanmerkelijk verhoogd. De rijschool zal de examen-aanvraag niet langer dan nodig ophouden, als de daarvoor benodigde bescheiden in ons bezit zijn. De examenaanvraag zal binnen twee weken bij het CBR ingediend zijn.

 

Klachten of ontevredenheid dienen direct gemeld te worden aan de rijschool.

Comments are closed.